Vergoeding

Vergoeding, Tarieven, Klachtenregeling


Vergoeding

Volwassenen vanaf 18 jaar:

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Na deze 3 uur kan dieetadvisering eventueel vergoed worden door de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van soort verzekering en soort pakket.

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij diëtistenpraktijktotaal. Zie uw verzekeringspolis.

Kinderen t/m 18 jaar:

Kinderen krijgen dezelfde vergoeding als volwassenen. Het eigen risico wordt bij deze groep NIET belast.

Ketenzorg:

Bij diabetes mellitus type 2, bepaalde hart en vaatziekten en COPD worden de consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Mits uw huisarts ook bij de ketenzorg is aangesloten. Uw eigen risico wordt bij deze diagnoses NIET belast.

Tarieven

Voor 2019 heeft dietistenpraktijktotaal contracten met alle verzekeraars. Dit houdt in dat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd wordt. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tarief.
Hou er rekening mee dat uw verzekeraar de kosten van uw eigen risico afhaalt.

Wanneer de diëtist geen contract heeft met de verzekeraar of wanneer de verzekeraar de kosten niet vergoed, dan ontvangt u zelf de rekening en hanteer ik onderstaande tarieven.
Dit zou bv kunnen voorkomen als u uw 3 uur dieetvergoeding opgemaakt heeft en geen aanvullende verzekering voor dieetzorg heeft. ( dit wordt altijd eerst met u besproken en u komt niet voor onvoorziene kosten te staan).

BehandelingTijdTarief
Eerste consult 1 uur en 15 min. administratietijd€ 88,75
Vervolgconsult30 min.€ 35,50
Weegconsult 15 min.€ 17,75
Telefonisch consult15 min.€ 17,75
Toeslag bij huisbezoek€ 20,25
Niet nagekomen 1e consult€ 71,-
Niet nagekomen vervolgconsult€ 35,50

Klachtenregeling:

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit?
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl