Vergoeding

Vergoeding, Tarieven, Klachtenregeling


Vergoeding

Volwassenen vanaf 18 jaar:

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Na deze 3 uur kan dieetadvisering eventueel vergoed worden door de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van soort verzekering en soort pakket.

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij diëtistenpraktijktotaal. Zie uw verzekeringspolis.

Kinderen t/m 18 jaar:

Kinderen krijgen dezelfde vergoeding als volwassenen. Het eigen risico wordt bij deze groep NIET belast.

Ketenzorg:

Bij diabetes mellitus type 2, bepaalde hart en vaatziekten en COPD worden de consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Mits uw huisarts ook bij de ketenzorg is aangesloten. Uw eigen risico wordt bij deze diagnoses NIET belast.

Tarieven

Voor 2024 heeft dietistenpraktijktotaal contracten met alle verzekeraars. Dit houdt in dat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd wordt. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tarief.
Hou er rekening mee dat uw verzekeraar de kosten van uw eigen risico afhaalt.

Indien uw vergoeding bij de verzekering verbruikt is, kunt u de praktijk blijven bezoeken. Onderstaande tarieven worden dan gehanteerd.

BehandelingTijdTarief
Eerste consult 1 uur en 15 min. administratietijd€ 100,00
Vervolgconsult30 min.€ 40,00
Weegconsult 15 min.€ 20,00
Extra rapportage
(bv bij bariatrische chirurgie)
15 min€ 20,00
Telefonisch consult15 min.€ 20,00
Toeslag bij huisbezoek€ 22,50
Niet nagekomen 1e consult€ 80,00
Niet nagekomen vervolgconsult€ 40,00

Klachtenregeling:

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit?
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl