Vergoeding

Vergoeding, Tarieven, Klachtenregeling


Vergoeding

Volwassenen vanaf 18 jaar:

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Na deze 3 uur kan dieetadvisering eventueel vergoed worden door de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van soort verzekering en soort pakket. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico.

Kinderen t/m 18 jaar:

Kinderen krijgen dezelfde vergoeding als volwassenen. Het eigen risico wordt bij deze groep NIET belast.

Ketenzorg:

Bij diabetes mellitus type 2, bepaalde hart en vaatziekten en COPD worden de consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Mits uw huisarts ook bij de ketenzorg is aangesloten. Uw eigen risico wordt bij deze diagnoses NIET belast.   U kunt ook zonder verwijzing terecht bij diëtistenpraktijktotaal. Zie uw verzekeringspolis.

Bent u onverwachts verhinderd? Dan kunt u uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen via telefoonnummer 06-19 69 31 54. Op werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00 uur. Mocht u de voicemail treffen, dan kunt u deze inspreken. Bij niet tijdig afmelden of niet verschijnen op de gemaakte afspraak worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Tarieven

BehandelingTijdTarief
Eerste consult 1 uur en 15 min. administratietijd€ 75,-
Vervolgconsult30 min.€ 30,-
Weegconsult 15 min.€ 15,-
Telefonisch consult15 min.€ 15,-
Toeslag bij huisbezoek€ 17,50
Niet nagekomen 1e consult€ 45,-
Niet nagekomen vervolgconsult€ 30,-

Klachtenregeling:

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit?
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl