Vergoeding

Vergoeding, Tarieven, Klachtenregeling


Vergoeding

Volwassenen vanaf 18 jaar:

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Na deze 3 uur kan dieetadvisering eventueel vergoed worden door de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van soort verzekering en soort pakket.

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij diëtistenpraktijktotaal. Zie uw verzekeringspolis.

Kinderen t/m 18 jaar:

Kinderen krijgen dezelfde vergoeding als volwassenen. Het eigen risico wordt bij deze groep NIET belast.

Ketenzorg:

Bij diabetes mellitus type 2, bepaalde hart en vaatziekten en COPD worden de consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Mits uw huisarts ook bij de ketenzorg is aangesloten. Uw eigen risico wordt bij deze diagnoses NIET belast.

Tarieven

Voor 2021 heeft dietistenpraktijktotaal contracten met bijna alle verzekeraars. Dit houdt in dat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd wordt. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tarief.
Hou er rekening mee dat uw verzekeraar de kosten van uw eigen risico afhaalt.

Dietistenpraktijktotaal heeft voor 2021 geen contract getekend met CZ* en Caresq**. Dit houdt in dat u gewoon een afspraak bij mij kunt maken. U ontvangt een nota die u rechtstreeks aan mij betaalt middels een pinbetaling.  De nota is afhankelijk van de duur van uw consult. U kunt vervolgens zelf uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar en deze betaalt dan een groot gedeelte van het gefactureerde bedrag terug. Hoeveel dit is verschilt per zorgverzekeraar. Informeer hierover bij uw verzekering. De zorgverzekeraar verrekent zoals gebruikelijk deze nota eerst met uw eventueel openstaand eigen risico en vergoedt het overige deel.

* CZ, Nationale Nederlanden, Ohra en Direct geregeld

** Caresq, Aevitae en Eucare

BehandelingTijdTarief
Eerste consult 1 uur en 15 min. administratietijd€ 88,75
Vervolgconsult30 min.€ 35,50
Weegconsult 15 min.€ 17,75
Extra rapportage
(bv bij bariatrische chirurgie)
15 min€ 17,75
Telefonisch consult15 min.€ 17,75
Toeslag bij huisbezoek€ 20,25
Niet nagekomen 1e consult€ 71,-
Niet nagekomen vervolgconsult€ 35,50

Klachtenregeling:

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit?
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl